x
logo
推薦使用17CE APP

分享| 發給好友

檢測目標:www.sovell.com    

時間 速度

檢測時間:2021-11-09 16:01:36

監測點 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http狀態 總時間 解析時間 連接時間 下載時間 下載大小 文件大小 下載速度 Http Head 操作
167個點 7 39 1個獨立IP 1個獨立節點 有非200狀態 0.525s 0.082s 0.133s 0.119s 文件不一致 文件不一致 1.153MB/s  
廣東廣州市鐵通 鐵通 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 10.002s 0.022s 0.062s 9.731308s 17.348KB 16.314KB 1.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 連接失敗 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山東棗莊市聯通 聯通 山東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 5.121s 5.023s 5.055s 0.031808s 17.348KB 17.348KB 545.387KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明聯通 聯通 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 2.238s 2.117s 2.157s 0.037965s 17.348KB 17.348KB 456.938KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明聯通 聯通 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 2.16s 2.048s 2.085s 0.034844s 17.348KB 17.348KB 497.866KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美國國外 國外 美國 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.344s 0.606s 0.851s 0.243722s 17.348KB 17.348KB 71.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大國外 國外 加拿大 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.246s 0.52s 0.761s 0.241151s 17.348KB 17.348KB 71.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亞國外 國外 澳大利亞 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.079s 0.002s 0.264s 0.266361s 17.348KB 17.348KB 65.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利國外 國外 意大利 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.041s 0.008s 0.231s 0.226341s 17.348KB 17.348KB 76.644KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美國國外 國外 美國 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.02s 0.254s 0.422s 0.167694s 17.348KB 17.348KB 103.448KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
馬來西亞國外 國外 馬來西亞 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 1.002s 0.001s 0.131s 0.220759s 17.348KB 17.348KB 78.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古興安盟移動 移動 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.99s 0.003s 0.148s 0.203203s 17.348KB 17.348KB 85.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.969s 0.001s 0.176s 0.174345s 17.348KB 17.348KB 99.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏那曲移動 移動 西藏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.958s 0.047s 0.155s 0.107939s 17.348KB 17.348KB 160.717KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江蘇南京聯通 聯通 江蘇 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.925s 0.125s 0.24s 0.119999s 17.348KB 17.348KB 144.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陜西西安市聯通 聯通 陜西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.917s 0.092s 0.22s 0.113288s 17.348KB 17.348KB 153.129KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山東濱州市電信 電信 山東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.915s 0.029s 0.1s 0.293400s 17.348KB 17.348KB 59.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝陽移動 移動 北京 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.877s 0.002s 0.167s 0.135879s 17.348KB 17.348KB 127.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移動 移動 北京 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.855s 0.087s 0.179s 0.088980s 17.348KB 17.348KB 194.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆烏魯木齊市電信 電信 新疆 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.842s 0.127s 0.199s 0.071350s 17.348KB 17.348KB 243.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
馬來西亞國外 國外 馬來西亞 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.83s 0.082s 0.158s 0.077286s 17.348KB 17.348KB 224.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本國外 國外 日本 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.819s 0.151s 0.206s 0.056069s 17.348KB 17.348KB 309.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移動 移動 新疆 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.772s 0.002s 0.094s 0.091499s 17.348KB 17.348KB 189.594KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏電信 電信 西藏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.749s 0.018s 0.1s 0.081401s 17.348KB 17.348KB 213.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市電信 電信 上海 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.747s 0.217s 0.22s 0.002410s 17.348KB 17.348KB 7.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肅武威市電信 電信 甘肅 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.746s 0.076s 0.136s 0.059900s 17.348KB 17.348KB 289.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海東電信 電信 青海 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.737s 0.075s 0.126s 0.072840s 17.348KB 17.348KB 238.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林長春市電信 電信 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.725s 0.091s 0.141s 0.050056s 17.348KB 17.348KB 346.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣西梧州市聯通 聯通 廣西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.725s 0.015s 0.082s 0.067781s 17.348KB 17.348KB 255.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉瑪依市聯通 聯通 新疆 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.718s 0.002s 0.09s 0.089159s 17.348KB 17.348KB 194.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古赤峰市聯通 聯通 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.717s 0.002s 0.073s 0.074581s 17.348KB 17.348KB 232.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市電信 電信 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.709s 0.047s 0.106s 0.058981s 17.348KB 17.348KB 294.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古聯通 聯通 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.699s 0.031s 0.087s 0.056532s 17.348KB 17.348KB 306.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州電信 電信 新疆 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.699s 0.002s 0.087s 0.083979s 17.348KB 17.348KB 206.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江蘇無錫市移動 移動 江蘇 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.683s 0.002s 0.064s 0.060880s 17.348KB 17.348KB 284.948KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂寧電信 電信 四川 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.677s 0.014s 0.067s 0.057940s 17.348KB 17.348KB 299.407KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古通遼市移動 移動 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.667s 0.001s 0.064s 0.064780s 17.348KB 17.348KB 267.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延邊州聯通 聯通 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.663s 0.002s 0.072s 0.056140s 17.348KB 17.348KB 309.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肅武威市移動 移動 甘肅 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.66s 0.027s 0.078s 0.052261s 17.348KB 17.348KB 331.943KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山東臨沂市移動 移動 山東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.648s 0.018s 0.058s 0.162678s 17.348KB 17.348KB 106.638KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古通遼市移動 移動 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.638s 0.037s 0.103s 0.068339s 17.348KB 17.348KB 253.847KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龍江齊齊哈爾電信 電信 黑龍江 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.633s 0.002s 0.06s 0.056255s 17.348KB 17.348KB 308.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣西桂林移動 移動 廣西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.626s 0.02s 0.087s 0.070920s 17.348KB 17.348KB 244.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肅定西市電信 電信 甘肅 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.616s 0.019s 0.077s 0.059040s 17.348KB 17.348KB 293.829KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海東電信 電信 青海 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.615s 0.002s 0.06s 0.059479s 17.348KB 17.348KB 291.66KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
遼寧大連市電信 電信 遼寧 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.612s 0.078s 0.12s 0.041912s 17.348KB 17.348KB 413.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市電信 電信 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.61s 0.002s 0.065s 0.073020s 17.348KB 17.348KB 237.574KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陜西西安市移動 移動 陜西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.607s 0.023s 0.065s 0.041198s 17.348KB 17.348KB 421.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
內蒙古興安盟移動 移動 內蒙古 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.596s 0.002s 0.067s 0.066339s 17.348KB 17.348KB 261.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林長春市聯通 聯通 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.595s 0.035s 0.076s 0.044520s 17.348KB 17.348KB 389.66KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肅蘭州市聯通 聯通 甘肅 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.59s 0.002s 0.063s 0.078201s 17.348KB 17.348KB 221.834KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移動 移動 福建 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.588s 0.043s 0.087s 0.042624s 17.348KB 17.348KB 406.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移動 移動 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.585s 0.001s 0.081s 0.080740s 17.348KB 17.348KB 214.858KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市聯通 聯通 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.583s 0.002s 0.054s 0.055078s 17.348KB 17.348KB 314.965KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣東廣州市移動 移動 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.576s 0.002s 0.056s 0.054417s 17.348KB 17.348KB 318.791KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江蘇常州市電信 電信 江蘇 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.558s 0.005s 0.014s 0.000165s 17.348KB 17.348KB 102.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市聯通 聯通 河北 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.55s 0.002s 0.042s 0.378801s 17.348KB 17.348KB 45.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
遼寧撫順市電信 電信 遼寧 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.538s 0.002s 0.067s 0.064935s 17.348KB 17.348KB 267.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣東中山市電信 電信 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.535s 0.102s 0.129s 0.027196s 17.348KB 17.348KB 637.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣東東莞市移動 移動 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.535s 0.002s 0.053s 0.049867s 17.348KB 17.348KB 347.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市電信 電信 北京 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.525s 0.043s 0.07s 0.027053s 17.348KB 17.348KB 641.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重慶渝北移動 移動 重慶 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.524s 0.018s 0.066s 0.046226s 17.348KB 17.348KB 375.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北滄州市移動 移動 河北 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.502s 0.003s 0.006s 0.329041s 92.63KB 92.63KB 281.515KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移動 移動 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.5s 0.002s 0.066s 0.065820s 17.348KB 17.348KB 263.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市電信 電信 山西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.494s 0.063s 0.096s 0.032040s 17.348KB 17.348KB 541.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家莊市電信 電信 河北 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.492s 0.002s 0.062s 0.059587s 17.348KB 17.348KB 291.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄邁市移動 移動 海南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.486s 0.002s 0.066s 0.063561s 17.348KB 17.348KB 272.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南景洪市電信 電信 云南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.483s 0.002s 0.072s 0.070119s 17.348KB 17.348KB 247.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
貴州貴陽市電信 電信 貴州 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.471s 0.005s 0.055s 0.049035s 17.348KB 17.348KB 353.781KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江蘇蘇州電信 電信 江蘇 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.471s 0.066s 0.099s 0.030714s 17.348KB 17.348KB 564.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重慶重慶市移動 移動 重慶 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.47s 0.017s 0.061s 0.042828s 17.348KB 17.348KB 405.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龍江哈爾濱市移動 移動 黑龍江 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.462s 0.002s 0.044s 0.041078s 17.348KB 17.348KB 422.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉興市聯通 聯通 浙江 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.452s 0.016s 0.051s 0.235622s 17.348KB 17.348KB 73.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
寧夏銀川市移動 移動 寧夏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.448s 0.003s 0.061s 0.079360s 17.348KB 17.348KB 218.594KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重慶重慶市電信 電信 重慶 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.442s 0.002s 0.06s 0.056953s 17.348KB 17.348KB 304.596KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
貴州畢節市移動 移動 貴州 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.44s 0.002s 0.061s 0.063600s 17.348KB 17.348KB 272.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
遼寧鐵嶺市聯通 聯通 遼寧 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.435s 0.002s 0.043s 0.039393s 17.348KB 17.348KB 440.374KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
遼寧營口市移動 移動 遼寧 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.43s 0.002s 0.049s 0.046981s 17.348KB 17.348KB 369.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣西貴港移動 移動 廣西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.419s 0.002s 0.064s 0.062441s 17.348KB 17.348KB 277.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川攀枝花移動 移動 四川 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.411s 0.002s 0.052s 0.052060s 17.348KB 17.348KB 333.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
寧夏中衛市電信 電信 寧夏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.41s 0.04s 0.08s 0.039164s 17.348KB 17.348KB 442.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北隨州聯通 聯通 湖北 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.405s 0.032s 0.077s 0.040060s 17.348KB 17.348KB 433.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移動 移動 山西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.397s 0.002s 0.03s 0.027696s 17.348KB 17.348KB 626.36KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
遼寧鐵嶺市聯通 聯通 遼寧 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.397s 0.002s 0.045s 0.047880s 17.348KB 17.348KB 362.315KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重慶重慶市聯通 聯通 重慶 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.392s 0.002s 0.051s 0.049124s 17.348KB 17.348KB 353.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
寧夏銀川市聯通 聯通 寧夏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.39s 0.009s 0.047s 0.037920s 17.348KB 17.348KB 457.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海東移動 移動 青海 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.385s 0.002s 0.056s 0.056721s 17.348KB 17.348KB 305.842KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南??谑幸苿?/a> 移動 海南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.377s 0.002s 0.061s 0.057880s 17.348KB 17.348KB 299.718KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
寧夏石嘴山市移動 移動 寧夏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.376s 0.002s 0.048s 0.045440s 17.348KB 17.348KB 381.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肅隴南市移動 移動 甘肅 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.364s 0.002s 0.056s 0.053420s 17.348KB 17.348KB 324.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市聯通 聯通 山西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.356s 0.005s 0.037s 0.031560s 17.348KB 17.348KB 549.672KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龍江哈爾濱移動 移動 黑龍江 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.334s 0.002s 0.049s 0.046306s 17.348KB 17.348KB 374.631KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南未知移動 移動 湖南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.334s 0.002s 0.045s 0.042538s 17.348KB 17.348KB 407.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德陽市聯通 聯通 四川 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.323s 0.002s 0.049s 0.046320s 17.348KB 17.348KB 374.518KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣東湛江移動 移動 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.319s 0.002s 0.038s 0.034628s 17.348KB 17.348KB 500.972KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
貴州遵義市電信 電信 貴州 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.314s 0.009s 0.048s 0.037960s 17.348KB 17.348KB 456.998KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移動 移動 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.313s 0.002s 0.042s 0.039660s 17.348KB 17.348KB 437.409KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川綿陽市聯通 聯通 四川 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.312s 0.01s 0.061s 0.050040s 17.348KB 17.348KB 346.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
貴州貴陽市移動 移動 貴州 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.309s 0.002s 0.054s 0.050820s 17.348KB 17.348KB 341.355KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州移動 移動 安徽 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.303s 0.031s 0.053s 0.027056s 17.348KB 17.348KB 641.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鄭州市聯通 聯通 河南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.285s 0.002s 0.047s 0.035960s 17.348KB 17.348KB 482.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移動 移動 湖南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.283s 0.002s 0.049s 0.062780s 17.348KB 17.348KB 276.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陜西西安市聯通 聯通 陜西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.278s 0.031s 0.072s 0.039685s 17.348KB 17.348KB 437.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
貴州貴陽市移動 移動 貴州 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.273s 0.002s 0.052s 0.049011s 17.348KB 17.348KB 353.954KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
寧夏銀川市聯通 聯通 寧夏 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.267s 0.002s 0.045s 0.050180s 17.348KB 17.348KB 345.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南駐馬店市電信 電信 河南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.263s 0.002s 0.049s 0.046980s 17.348KB 17.348KB 369.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市移動 移動 四川 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.258s 0.002s 0.043s 0.040702s 17.348KB 17.348KB 426.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重慶重慶市電信 電信 重慶 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.257s 0.002s 0.049s 0.046068s 17.348KB 17.348KB 376.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌縣電信 電信 海南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.248s 0.002s 0.045s 0.042500s 17.348KB 17.348KB 408.18KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陜西漢中市移動 移動 陜西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.241s 0.003s 0.046s 0.040740s 17.348KB 17.348KB 425.814KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移動 移動 湖南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.238s 0.002s 0.048s 0.045025s 17.348KB 17.348KB 385.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市鐵通 鐵通 吉林 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.237s 0.003s 0.053s 0.050268s 17.348KB 17.348KB 345.103KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥移動 移動 安徽 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.235s 0.01s 0.032s 0.021642s 17.348KB 17.348KB 801.574KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武漢市移動 移動 湖北 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.233s 0.028s 0.057s 0.028535s 17.348KB 17.348KB 607.943KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛陽移動 移動 河南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.233s 0.002s 0.037s 0.034040s 17.348KB 17.348KB 509.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市聯通 聯通 山西 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.232s 0.005s 0.038s 0.032540s 17.348KB 17.348KB 533.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南??谑新撏?/a> 聯通 海南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.211s 0.001s 0.041s 0.038501s 17.348KB 17.348KB 450.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南樂東黎族自治縣電信 電信 海南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.211s 0.002s 0.048s 0.065600s 17.348KB 17.348KB 264.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
廣東中山市電信 電信 廣東 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.209s 0.034s 0.068s 0.034597s 17.348KB 17.348KB 501.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳門澳門 澳門 澳門 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.209s 0.002s 0.044s 0.040320s 17.348KB 17.348KB 430.249KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南長沙市聯通 聯通 湖南 40.73.87.201 中國上海微軟云 200 0.192s 0.053s 0.072s 0.017896s 17.348KB 17.348KB 969.359KB/s